Mittwoch, 22. November 2017

Hài : Quang Tèo và Giang cỏi khẩu chiến

*****************************
Quang Tèo : Tôi là chim đang run :)))

*****************************
Xuân Bắc vừa làm MC vừa tán tỉnh

*****************************
TS Lê Thẩm Dương tư vấn cách tán gái

*****************************
Hài : Nói xấu vợ

*****************************
Hướng dẫn cho bé vẽ con chim Sẻ

*****************************